library2002v3.jpglibrary2002v3.jpglibrary2002v3.jpglibrary2002v3.jpg

lib00.jpg


==สำหรับโรงเรียนที่ แจ้งชื่อ ไว้แต่ยังไม่ได้รับ Library2002 Program Version 2/3 ==

ให้ดาวน์โหลดตรงนี้แล้วทำการติดตั้งตามขั้นตอนด้านล่าง

download.gif

1.เมื่อดาวน์โหลดให้ทำการติดตั้ง โดยกำหนดลงไดรว์ C2.เรียกแฟ้ม C:\Library2002V3\SchoolName.Txt ลบบันทัดชื่อโรงเรียนอื่นออกให้เหลือเฉพาะโรงเรียนของตนเองเพียงโรงเดียว3.ปรับค่าติดตั้งอื่น ๆ ให้ถูกต้อง4.ส่งผลการติดตั้งและยืนยันการใช้งานมาที่ pota2000@hotmail.com ระบุชื่อเรื่อง(Subject) Library2002V235.สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้ใหม่หรือต้องการทดสอบให้ดาวน์โหลดฐานข้อมูลด้านล่างไปติดตั้งเพิ่ม การใช้งานจะเป็นชื่อโรงเรียนแรกแย้มวิทยา ถ้ามีความประสงค์จะใช้งานจริงให้แจ้งขอลงทะเบียนในภายหลังได้6.สำหรับโรงเรียนที่ไม่ใช้โปรแกรมนี้แล้วให้ช่วยแจ้งด้วยเพื่อจะได้งดแจ้งการปรับปรุงในรุ่นต่อ ๆ ไปDownLoad DataBaseForNewSchool


Library2002 Program Version 2/3

วัตถุประสงค์เพื่อต่ออายุการใช้งานของ Library2002 Program Version 2.0 ซึ่งหมดอายุการใช้งานในปี 2009 และใช้ Library2002 Program Version 3 แทน แต่เนื่องจากมีภารกิจในการพัฒนา Students'2551 Program ให้ทันนักเรียนที่ใช้หลักสูตรนำร่องซึ่งจะจบในปีการศึกษา 2554 นี้ ทำให้ไม่สามารถพัฒนา Library2002 Program Version 3 ได้ทันเวลาที่กำหนดไว้


สำหรับ โปรแกรม Library2002 Program Version 2/3 นี้กำหนดไว้ให้มีอายุการใช้งานถึงปี 2555 โดยคาดว่า Library2002 Program Version 3 จะพัฒนาเสร็จได้ทัน


วิธีการขอรับโปรแกรม Library2002 V2/3 (เฉพาะหน่วยงานที่เคยใช้แล้วเท่านั้น)1.บันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในรายการ [ค่าติดตั้งเบื้องต้น]


lib01.jpg


โดยกรอกข้อมูลจริงทุกรายการ สำหรับ E-Mail Address ให้บันทึก E-Mail ของบรรณรักษ์ สำหรับการส่งกลับ เมื่อบันทึก [ตกลง] แล้ว ให้ Copy หน้าข้อมูลการติดตั้งนี้ โดยใช้ปุ่ม [shift][print screen] นำไปวางเป็น ไฟล์ เวิร์ด หรือ ใช้โปรแกรมจับหน้าจอ เช่น Snagit เก็บภาพเป็น ไฟล์ JPEG แนบไฟล์ส่งมาที่ phothasoft@gmail.com กำหนด หัวเรื่อง (Subject) ว่า Library 2002V2/3 พร้อมทั้งระบุประเภทของฐานข้อมูล Library 2002 ปัจจุบันใช้ Access 2003 หรือ MS SQL2000,2005


เมื่อได้รับ E-Mail จากท่านแล้วจะดำเนินการสร้าง โปรแกรมติดตั้งและแจ้ง address สำหรับ ดาวน์โหลดไปที่เมลล์ของท่าน อนึ่งโปรแกรมติดตั้งจะใช้ได้เฉพาะโรงเรียนที่กำหนดแต่ละโรง (รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย)


สำหรับโรงเรียนใหม่ที่ต้องการใช้ Library2002 ให้ติดต่อโรงเรียนที่มีรายชื่อด้านล่างเป็นพี่เลี้ยงให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้ได้ก่อนแล้วเราจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป<<<ตัวอย่างหน้าจอและโมดูล>>>


lib03.jpg
หน้าจอการทำงานหลักประกอบด้วยเมนูและ Icon งานหลัก ขนาด 1280x800


lib04.jpg
โมดูลการยืมหนังสือรองรับการยืมจาก คีย์บอร์ด บาร์โคด(3of9) เครื่องอ่านลายนิ้วมือโปรแกรมจะแสดงรายการยืมที่ผ่านมาของสมาชิกทันที แจ้งเตือนยืมเกินจำนวน


lib05.jpg
โมดูลการรับสมัครสมาชิกสามารถบันทึกโดยตรงหรือโอนข้อมูลมาจากฐานข้อมูล Students2551 แบบรายบุคคลหรือยกระดับชั้น


lib06.jpg
โมดูลการยืมแบบจอสัมผัส สมาชิกสามารถทำรายการยืมได้ด้วยตนเองหรือผ่านเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์


lib07.jpg
โมดูลการบันทึกเวลาเข้าออกของสมาชิก โดยใช้ระบบบาร์โคด จากบัตรนักเรียนหรือบัตรห้องสมุด โปรแกรมจะแสดงรายการยืม-จองให้ ทันที


lib08.jpg
โมดูลการบันทึกเวลาเข้าออกของสมาชิก โดยใช้ระบบลายนิ้วมือช่วยแก้ปัญหาฝากบัตรแทน ด้วยอุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือ แบบ UrU 4000 มีจำหน่ายตามร้านอุปกรณ์ Input Device ทั่วไป ราคาถูก USB ติดตั้งง่าย ประสิทธิภาพสมราคา


lib09.jpg
โมดูลทะเบียนหนังสือแบบคลาสสิค(เก่า)


lib10.jpg
ตัวอย่าง Menu


lib11.jpg
ตัวอย่าง Menu


lib12.jpg
เกมส์ Sudoku เพื่อฝึกให้สมองได้คิดเซลสมองจะได้แข็งแรง...


lib13.jpg
ดูกราฟชีวิต...เสริมชะตามา 2 ขั้น (ขอตัดคำพยากรณ์ออกเพื่อความเหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการชมติดป้าย น1+ ไว้ ห้าม เด็ก สตรีมีครรภ์ และคนอกหักเข้าชม)


lib14.jpg
ผู้สร้างสรรค์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ให้บริการแก่สมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีตัวแทนในการจำหน่ายหรือติดตั้ง ไม่อนุญาติให้ใช่โปรแกรมนำไปรวมกับอุปกรณ์เพื่อเสนอขายให้กับหน่วยงาน


การพัฒนาที่จะเผยแพร่ตามมาในเร็ว ๆ นี้
1.RFID & National ID Card
2.On WEB (.NET for WinServer 2003-2008 & SQL 2005-2008)
3.New MultiMedia Library
4.Information
5....for only you.


รายชื่อห้องสมุดสมาชิกและไฟล์ดาวน์โหลด (ไฟล์ดาวน์โหลดใช้เฉพาะแต่ละโรงเท่านั้น ไม่ต้องโหลดของโรงเรียนอื่นไปใช้)
1. 05700701 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี รุ่น MS SQL 2005 Update 18/07/54 LibS05700701.EXE
2. 06160401 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี รุ่น MS SQL 2000 Update 18/07/54 LibS06160401.EXE
3. 06180101 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท รุ่น MS SQL 2000 Update 18/07/54 LibS06180101.EXE
4.740236 อนุบาลเขาฉกรรจ์ สระแก้ว รุ่น Access 2003 Update 11/07/54 LibS740236.EXE
5.07620102 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร SQL Server 2000 13/07/54 LIBS07620102.EXE
6.07620101 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร SQL Server 2000 13/07/54 LIBS07620101.EXE
7.07650101 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก SQL Server 2000 13/07/54 LIBS07650101.EXE
8.08520102 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง SQL Server 2000 13/07/54 LIBS08520102.EXE
9.10370301 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ Access2003 13/07/54 LIBS10370301.EXE
10.07640702 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สุโขทัย Access2003 13/07/54 LIBS07640702.EXE
11.12210401 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. 18 ระยอง Access2003 13/07/54 LIBS12210401.EXE
12.4632005 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาฬสินธุ์ Access2003 13/07/54 LIBS4632005.EXE
13.10100957 เพี้ยนพินอนุสรณ์ กรุงเทพ Access2003 13/07/54 LIBS10100957.EXE
14.43030037 โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ บึงกาฬ Access2003 13/07/54 LIBS43030037.EXE
15.11101179 คลองบางน้ำจืด สมุทรปราการ Access2003 13/07/54 LIBS11101179.EXE
16.11320901 โรงเรียนศิขรภูมิพิสัย สุรินทร์ Access2003 18/07/54 LIBS11320901.EXE
17.05700701 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) ชัยภูมิ Access2003 18/07/54 LIBS05700701.EXE
18.05710501 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี Access2003 18/07/54 LIBS05710501.EXE
19.10480306 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา นครพนม Access2003 18/07/54 LIBS10480306.EXE
20.00000000 โรงเรียนวัดโบสถ์ ห้องสมุด"นันทสีลาจาร" สุโขทัย Access2003 18/07/54 LIBS00000000.EXE
21.12210801 โรงเรียนนิคมวิทยา ระยอง Access2003 24/07/54 LIBS12210801.EXE
22.10450701 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด Access2003 24/07/54 LIBS10450701.EXE
23.00000000 โรงเรียนวัดรวก กทม. Access2003 24/07/54 LIBS00000000B.EXE
24.10335306 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ศรีสะเกษ Access2003 24/07/54 LIBS10335306.EXE
25.10450201 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด Access2003 24/07/54 LIBS10450201.EXE

26. 05700801 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ราชบุรี SQL Server 2005 01/08/54 LIBS05700601.EXE
27. 05700601 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ราชบุรี SQL Server 2005 01/08/54 LIBS05700601.EXE

28. 07670201 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เพชรบูรณ์ Access2003 01/08/54 LIBS07670201.EXE
29.10350602 ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร Access2003 01/08/54 LIBS10350602.EXE
30.00101603 ฤทธิณรงค์รอน กทม. Access2003 01/08/54 LIBS00101603.EXE
31.09400103 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น Access2003 01/08/54 LIBS09400103.EXE
32.650095 โรงเรียนบ้านโดนออง สุรินทร์ Access2003 01/08/54 LIBS650095.EXE
33.09390203 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู Access2003 06/08/54 LIBS09390203.EXE
34.10460301 กมลาไสย กาฬสินธุ์ Access2003 06/08/54 LIBS10460301.EXE

35.1132404 หนองสนิทวิทยา สุรินทร์ 15Aug54 Libs1132404.Exe
36.08550601 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม น่าน 15Aug54 Libs08550601.Exe
37.12200105 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี 15Aug54 Libs12200105.Exe
38.07620110 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร กำแพงเพชร 15Aug54 Libs07620110.Exe
39.07650650 โรงเรียนวัดห้วยตั้ง พิษณุโลก 15Aug54 Libs07650650.Exe

40.00000001 Itochu(Thailand)Co.,Ltd [กรุงเทพฯ 26Aug54 LIBS00000001.EXE]
41.001 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ [นนทบุรี 26Aug54 LIBS001.EXE]
42.00102204 ไชยฉิมพลีวิทยาคม [กรุงเทพมหานคร 26Aug54 LIBS00102204.EXE]
43.06160603 ปิยะบุตร์ [ลพบุรี 26Aug54 LIBS06160603.EXE]
44.07670402 เมืองราดวิทยาคม [เพชรบูรณ์ 26Aug54 LIBS07670402.EXE]
45.08510101 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน [ลำพูน 26Aug54 LIBS08510101.EXE]

46.06161001 โรงเรียนลำสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี [ลพบุรี 26Mar55 LIBS06161001.EXE]
47.06160101 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี [ลพบุรี 26Mar55 LIBS06160101.EXE]

48.โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 111 ม.6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
49.โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะ
50.โรงเรียนเทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง) อ.เมือง จ.สระแก้ว
51.โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
52.โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
53.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
54.โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
55.โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
56.โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
57.โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
58.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
59.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
60.โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
61.โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
62.โรงเรียนบ้านห้วยเรือ สพป.บึงกาฬ
63.โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี นายชลอ พูลทรัพย์
64.โรงเรียนอุดมวิทย์ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

เมื่อ ดาวน์โหลดแล้วให้ทำการติดตั้งโดยกำหนดเส้นทางเป็นของไดรว์ C ไม่ต้องลบโปรแกรมเดิมทิ้ง


st_patricks_day_animated_gif_1.gif


UrU4000.jpg การติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ UrU4000


ตัวอย่างภาพหน้าจอแสดงการติดตั้งโปรแกรมเดิม740236.jpg10480306.jpg


ปัญหารอคำตอบ
1.จากโรงเรียน............ ได้ติดตั้งโปรแกรมแล้ว ติดตรงที่ การ เซ็ตค่าหน้าจอเป็น 1280x800 ตามที่โปรแกรมได้ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นกรณีการ์ดจอเป็น nvidia ค่าความละเอียดมีเฉพาะ 1280x768 และข้ามเป็นค่า 1360x768 ทำให้การเข้าโปรแกรมครั้งแรกไม่สามารถเข้าได้สามารถแก้ไขได้อย่างไรครับ
ตอบ เปลี่ยนจอ !
2.Invalid Path of FileName From V3_LibrMains LineNo 16
ตอบ โปรแกรมหา C:\Library2002v3 ไม่พบลองทำตามข้อ 3
3.พอดีผมโหลดโปรมแกรมไปที่ ไดร์ d ตอนลงโปรแกรมตอนกำหนด พาส ก็เลยกำหนดที่ไดร์ d แล้วโปรแกรมก็เปิดไม่ได้ครับกรุณาหน่อยครับผมกำลังมีการประเมิณห้องสมุดในวันที่ 20 -30 ก.ค.นี้ ช่วยระบุวิธีแก้ไขให้หน่อยครับหรือว่าจะย้อนกลับไปใช้ของเดิมก็ยังดีครับ
ตอบ วิธี 1 Remove Program -> Reinstall -> Destination Folder เปลี่ยนจาก D: เป็น C:
วิธี 2 Remove d:\library2002v3 ไปที่ c:\library2002v3 -> ลบ Text File ออกให้หมด เริ่มต้นแล้วกำหนดค่าใหม่ให้เป็น C:

4. ดิฉันได้ลงโปรแกรมใหม่ เข้าไปค่าติดตั้งเบื้องต้น ใช้คำสั่งรีแพร์ ดาต้าเบส ข้อมมูลเดิมหายหมดเกลี้ยงเลย ตอนนี้มึนมากค่ะ เป็นความผิดพลาดอย่างมาก เพราะหนังสือเกือบสองหมื่นเล่ม มิวิธีใหนจะสามารถจะกู้ข้อมูลเดิมได้อย่างไรค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ ลองเขาไปทดสอบใช้ Menu Repair DataBase กับฐานข้อมูลหนังสือเกือบ 3 หมื่นเล่ม ผลออกมาก็ปกติดี
ไม่รู้อาจารย์เจอปัญหาจากอะไรได้บ้าง เช่น
-ไฟดับ/กระตุก
-เลิกกลางคันโดยงานยังไม่เสร็จ
-การทำงานช้ามาก (มาจากสาเหตุ Windows ใช้มานาน หรือติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ มากไป หรือมีไวรัสเข้าไปร่วมวง)
-ทำงานหลาย ๆ งานในเวลาเดียวกัน
...
โปรแกรมได้แจ้งเตือนแล้วว่าเป็นภารกิจอันตราย เราจะทำเมื่อการทำงานช้ามากผิดปกติซึ่งเราสันนิษฐาน
ว่าฐานข้อมูลบวม (เป็นศัพท์ของฐานข้อมูล) การทำงานจะไปเอาเนื่อที่ที่ขยะอยู่ในฐานข้อมูลออก
ทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดตามจริงและทำงานได้เร็วขึ้น ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเราจะไม่ทำกัน
เมื่อสั่งเสร็จแล้วโปรแกรมจะแจ้งว่า ตัวเก่ายังอยู่ใช้ชื่อว่า library.bak ถ้าลบทิ้งไปแล้วให้ตามไปดูในถังขยะ
ถ้าไม่พบอีกก็สวัสดี
สำเนาฐานข้อมูลใน C:\GENEDSBM\LIBRARY ไว้ทั้งหมด เปลี่ยนชื่อ library.mdb เป็นอย่างอื่น
เปลี่ยนชื่อ library.bak เป็น library.mdb ก็จะใช้งานต่อได้
เอาไว้ใหได้ Windows ที่แข็งแรงแล้วค่อย Repair DataBase กันใหม่
...
ว่าแต่ว่าหนังสือตั้ง 20000 กว่าเล่มไม่เคยสำเนาข้อมูลเก็บไว้บ้างเลยหรือครับ...ลงทุนแค่ CD 5 บาท กับความใส่ใจนิดหน่อยเท่านั้น
ขอให้โชคดีนะครับ...โปรแกรมไม่ผิดนะจะบอกให้ ?


NEW_animated.gif Re-Update Fix Pictued Error [25 Jul 54]
สำหรับสมาชิกห้องสมุดที่ Load Library2002V3 ไปและติดตั้งแล้ว เวลายืม-คืน-จอง อาจพบปัญหาจาก Form1.Code1.KeyPress เนื่องมาจากข้อมูลการเก็บภาพมีปัญหา ให้ DownLoad โปรแกรมข้างล่างนี้ไปใช้แทน
วิธีการ ติดตั้งโปรแกรมเมื่อ ดาวน์โหลดแล้ว
1.เปลียนชื่อ c:\library2002v3\library2002v3.exe เป็น library2002v3X.exe
2.ระเบิด library2002v3S.Rar (สำหรับ SQL2000) หรือ library2002v3A.Rar (สำหรับ Access2003) จะได้ library2002v3.exe ให้สำเนาไปเก็บไว้ที่ c:\library2002v3
3.เรียกใช้โปรแกรมตามปกติ ถ้าพบปัญหาใดอีกจับภาพหน้าจอส่งมาที่ phothasoft@gmail.com
download.gif
For SQL 2000 library2002v3S.Rar
For Access 2003 library2002v3A.Rar